ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene huurvoorwaarden staan altijd vermeld op de achterzijde van de huurovereenkomst. Hieronder volgen de belangrijkste voorwaarden. Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, kunt u ons steeds contacteren via onze contactpagina. Wij helpen u met plezier verder.

  • De bestuurder moet minstens 23 jaar zijn.
  • De bestuurder moet in het bezit zijn van een rijbewijs B dat minstens 6 maanden eerder is uitgereikt.
  • De bestuurder moet in het bezit zijn van een Belgische identiteitskaart.
  • De huurder geeft een waarborg van 400 euro bij aanvang van de overeenkomst, die teruggegeven wordt bij het einde van de overeenkomst, indien het voertuig niet beschadigd is bij teruggave.
  • Onze voertuigen zijn verzekerd door een polis burgerlijke aansprakelijkheid (BA) en een omniumverzekering. Het bedrag dat te uwen laste blijft bij schade aan onze wagen waar u niet in uw recht bent is de vrijstelling. Al onze bestelwagens omvatten een BA met een vrijstelling van 500 euro en een omniumverzekering met een vrijstelling van 750 euro.
  • Vrijstelling : glasbreuk 175 euro.
  • Het brandstofverbruik is steeds integraal ten laste van de huurder die de juiste brandstof zal gebruiken naargelang de technische vereisten opgelegd door de fabrikant van het voertuig. Onze voertuigen worden met een volle brandstoftank in ontvangst genomen. De verhuurder brengt het voertuig terug met een volle brandstoftank. Indien dit niet het geval is, wordt de brandstoftank ter plaatse bijgevuld.
  • Indien het voertuig niet op het afgesproken tijdstip teruggebracht wordt door de verhuurder, wordt een forfaitair bedrag van 7 euro per extra uur extra gefactureerd.

De huurder blijft steeds aansprakelijk voor de betaling aan de verbaliserende of vaststellende instantie van de opgelopen boetes, van belastingen of van retributies ten gevolge van overtredingen in de ruimste zin van het woord. Per opgelopen belasting, retributie en/of boete zal er bovendien voor de administratieve verwerking door de verhuurder, steeds een administratieve kost van 30 euro per boete/belasting/retributie worden aangerekend aan de huurder.

Back to Top